Служба у справах дітей

Інформація про службу у справах дітей  Томашпільської районної державної адміністрації 
Адреса: 24200, смт. Томашпіль, площа Тараса Шевченка,4  (каб. №7, №8)
тел. (04348) 2-12-91,
E-mail: tomssd@ukr.net
 
                Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця  8 .00 – 17 .00 год
                                                    обідня перерва 12.00 – 13.00 год
 
Графік прийому громадян:  щоденно
 
 
Служба у справах дітей Томашпільської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який у свої роботі керується Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та частиною 2 статті 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Законодавча база та нормативно-правові документи, на основі яких служба здійснює функції держави:
- Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” від 11.12.1998 року № 312 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 08.07.1999 № 864, 03.04.2003 № 673, 03.02.2004 № 1410, 20.01.2005 № 2377, 01.12.2005 № 3167, 07.02.2007 № 609);
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;
- Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342;
- Закон України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 02.06.2005 року;
- Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року;
- Сімейний Кодекс України від 26.12.2002 року;
- Цивільний Кодекс України;
- Указ Президента України „Про питання забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 16.12.2011 №1163/2011
- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.
 
Структура служби у справах дітей райдержадміністрації
 
Прізвище, ім’я,
по батькові
 
Посада Телефон

Ярош Оксана Іванівна

 

Начальник служби   (04348) 2-12-91

Біжан Оксана Михайлівна

 

Головний спеціаліст
(04348) 2-12-91
 

Шпикуляк Світлана Анатоліївна

 

 Головний спеціаліст
(04348) 2-12-91
 
 
Основними завданнями служби у справах дітей є:
 
- реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;
- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій усіх форм власності у вирішені питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобіганням дитячої бездоглядності та безпритульності;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення , влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
-ведення державної статистики щодо дітей;
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
- ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвихї обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;
- виявляє  разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які  можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих їй закладів;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;
- здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
 
 
Діяльність  служби у справах дітей Томашпільської районної  державної адміністрації  за 9 місяців 2018 року
                                                  
Служба у справах дітей районної державної адміністрації  у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрації, наказами начальника служби у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації.
Протягом 2018 року службою у справах дітей Томашпільської райдержадміністрації проводилась  робота щодо активізації національного усиновлення, розвитку опіки, піклування як базової форми виховання, влаштування дітей в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, бездоглядних та безпритульних дітей, профілактики соціального сирітства, збереження біологічних родин для дітей.
З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності служба у справах дітей працювала над втіленням у життя законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» зі змінами від 22 жовтня 2014 р., та від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», інших законодавчих актів.
В районі проводиться системна робота щодо захисту прав та інтересів дітей, насамперед, дітей соціально вразливих категорій.
В результаті роботи, спрямованої на збереження дитині біологічної родини, зменшилась кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, в районі  до загальної кількості дітей цієї категорії. 
В Томашпільському районі забезпечується виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності, забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання. 
За 9 місяців 2018 року служба у справах дітей райдержадміністрації працювала над  реалізацією  заходів Програми економічного і соціального розвитку Томашпільського району на 2018 рік, в соціально-гуманітарній сфері, а саме: пріоритет 3 «Подолання дитячої безпритульності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп». На реалізацію заходів цієї  Програми були виділені кошти в сумі 5 тис. гривень, які станом на 01.10.2018 року всі використані.
На первинному обліку служби, станом на 01.10.2018 року, перебуває 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 63 дітей охоплені сімейними формами виховання, решта 5 дітей виховуються в державних закладах інтернатного  типу, 1 неповнолітній  навчається в коледжі м. Вінниці
За 9 місяців 2018 року, 3  дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які влаштовані під опіку та піклування родичів.  У  2018 році в районі усиновлено 1 дитину, з яких одна дитина  виховувалась в прийомній сім`ї, друга  перебувала під опікою жителів району.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота по влаштуванню дітей, які виховуються в інтернатних закладах  до сімейних форм виховання.
Всього, в районі станом на 01.01.2018 року функціонують 6 прийомних сімей, в яких виховуються 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 34 сім’ях опікунів та піклувальників виховуються 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою у справах дітей здійснюється контроль за умовами проживання та виховання дітей в цих сім’ях. 
Однією із форм реалізації в районі державної політики по забезпеченню права дітей на виховання в сім’ї є усиновлення. Службою у справах дітей здійснюється нагляд за умовами проживання та виховання - усиновлених дітей, які проживають в районі. За 9 місяців 2018 року фактів покинутих та залишених дітей  в пологовому будинку не було. Дітей, які прибули в район, без супроводу батьків чи законних представників, немає.
Відомості про дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації внесені до бази даних Єдиної інформаційно - аналітичної системи «Діти» (далі ЄІАС «Діти»), робота в якій проводиться в пробній версії. На працівників служби виготовлені нові  електронні ключі,  на адміністратора безпеки та на користувачів.  На сьогоднішній день, ми не готові до запуску ЄІАС «Діти» у промислову версію, основними підставами є відсутність необхідного матеріального забезпечення.  Інформація на дітей, яка внесена в ЄІАС «Діти» постійно поновлюється. Кількість дітей, що перебуває на первинному обліку служби та обліку з усиновлення відповідає первинним обліковим документам служби.
Працівниками служби постійно проводиться інформаційна робота по питанню основної діяльності служби, надається інформація на сайт райдержадміністрації, до  районної газети «Томашпільський вісник», проведені виступи по районному радіомовленню, розповсюджується соціальна реклама «Прийміть дитину у родину», «Кроки зі створення прийомної сім׳ї, дитячого будинку сімейного типу», «Кожна дитина має право на сім׳ю». 
Службою у справах дітей забезпечується представництво інтересів неповнолітніх в судових засіданнях. За 9 місяців 2018 року, працівниками служби прийнято участь у  32 судових  засіданнях. 
Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства в районі є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.
За 9 місяців 2018  року проведено 11 засідань Комісії, на яких було розглянуто 54 питань соціального захисту дітей, серед них: встановлення опіки та піклування над дітьми, надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, відчуження майна дітей, розгляд та затвердження індивідуальних планів, побачення одного з батьків з дитиною, визначення місця проживання дитини біля одного з батьків, повернення дітей в біологічну сім’ю,  влаштування дітей в Будинок дитини, інші.
 
Під час проведення літньої оздоровчої кампанії, в  2018 році оздоровлено 27 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
До основних проблемних питань можна віднести питання забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним впорядкованим, безкоштовним житлом. З вересня 2017 року діє районна Програма із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2017-2020 роки». Станом на 01.10.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 3 дітей має житло на праві власності, 46 дітей  на праві користування, 20 дітей житла не мають.
Так, на виконання Закону України «Про  забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», рішеннями виконавчих комітетів сільських та селищних рад району, на території яких знаходиться житло та майно дітей,  призначено опіку над житлом і майном та закріплено відповідальних за його збереження. Копії даних розпорядчих документів зберігаються в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою  захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться контроль за постановкою на квартирний облік даної категорії дітей. За клопотання служби у справах дітей райдержадміністрації 4 дітей позбавлених батьківського піклування поставленні на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) при виконавчих комітетах сільських та селищних рад. Службою проведено роботу по збору інформації про наявність вільного житла придатного для проживання  на території району.
При виконавчих комітетах сільських та селищних  рад  району  створені інвентаризаційні комісії, очолювані сільськими та селищними головами для перевірки стану збереження та проведення інвентаризації житлового приміщення, яке належить на праві користування або власності дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа. 
Під час проведених інвентаризаційних перевірок, з`ясовано причини, що унеможливлюють повернення до жилих приміщень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа після завершення терміну їх перебування в сімейних формах виховання та закінчення інтернатних закладів.  
Взято під особистий контроль сільських та селищних голів питання збереження та ремонту жилих приміщень, які належать на праві власності чи праві користуванні дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа чи забезпечення житлом  таких дітей та осіб, в яких житло відсутнє
Відповідно до п.59 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року   № 866, службою вжито заходів до встановлення опіки над майном неповнолітніх, рішеннями виконавчих комітетів закріплено відповідальних за збереження майна неповнолітніх.  Щорічно перед службою у справах дітей опікуни звітують  про стан збереження майна підопічних.
З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання впровадження діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини , службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться та постійно поновлюється реєстр житла  та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни та піклувальники щорічно у звітах зазначають порядок використання майна, житла свої підопічних, здійснюють контроль за його збереження. Фактів  незаконного  відчуження житла,  яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування,  передачі його в оренду чи інше користування не виявлено. Незаконної передачі житлових приміщень, земельних паїв, які належать дітям стороннім особам в оренду, без укладення договорів, безоплатно  також не виявлено. 
З метою контролю за збереженням житла і майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в  інтернатних закладах, службою у справах дітей райдержадміністрації були підготовлені на надіслані листи до виконавчих комітетів сільських та селищних рад району про перевірку стану збереження такого житла на підвідомчих територіях  та недопущення втрати дітьми житла через його руйнування.
Кадрова чисельність працівників служби у справах дітей райдержадміністрації  становить 3 чоловік.
 
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
Службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечується ведення обліку дітей, які перебувають  в складних життєвих обставинах. Так, станом на 01.10.2018 року на обліку служби перебувають 12 дітей із 5 сімей, по причині ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків та 1 дитина із  сім`ї по причині скоєння насильства над дитиною.  Під час проведення спільних рейдів в сім’ю, працівники служби у справах дітей, спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи, проводять обстеження умов проживання дітей та профілактичні бесіди з дітьми та  їх батьками, які  спрямованих на посилення відповідальності батьків за виховання, навчання своїх дітей, недопущення скоєння насилля в сім’ї, правопорушень та злочинів, ведення здорового способу життя. З  метою попередження випадків залишення дітей в умовах, небезпечних для їх здоров’я та життя службою у справах дітей райдержадміністрації та координується робота щодо проведення профілактичних заходів (рейдів).
За 9 місяців 2018 року здійснено 15 рейдових відпрацювань, серед них рейд «Нічне місто», «Неблагополучна родина». Під час проведення таких рейдів обстежено 18 сімей, притягнуто до відповідальності 46 батьків, вилучено 2 дітей та влаштовано в заклад охорони здоров’я,  попереджено 11 дітей, виявлено 2 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.
 
Служба у справах дітей Томашпільської райдержадміністрації у 2018 році працюватиме над такими завданнями:
 
1. Систематичне планове проведення координаційної роботи щодо своєчасного виявлення і обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та  здійснення заходів соціального захисту прав та законних інтересів дітей з метою профілактики соціального сирітства та недопущення вилучення дітей з сім’ї.
2. Забезпечення влаштування дітей, які набули правового статусу, до сімейних  форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 
3. Контроль за станом утримання та виховання дітей, які проживають в      сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях, де батьки не виконують батьківських обов’язків.
4. Покращення матеріально-технічного забезпечення для роботи в БД   ЄІАС «Діти». Забезпечення якісного, своєчасного та достовірного внесення інформації до електронної  бази даних на дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей.  Завершення підготовки по введенню в промислову версію БД ЄІАС «Діти».
5.Оптимізація та удосконалення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, особливо серед   учнівської молоді.
 
Про роботу служби у справах дітей райдержадміністрації у 2019 році
та перспективні напрямки роботи на 2020 рік
 
 В 2019 року служба у справах дітей райдержадміністрації працювала над  реалізацією  заходів Програми економічного і соціального розвитку Томашпільського району на 2019 рік, в соціально-гуманітарній сфері, а саме: пріоритет 3 «Подолання дитячої безпритульності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення якості життя дітей соціально вразливих груп». На реалізацію заходів цієї  Програми були виділені кошти в сумі 20 тис. гривень, які станом на 01.01.2020 року всі використані на підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 
 Пріоритетними напрямами діяльності служби у справах дітей райдержадміністрації були:
- Профілактика соціального сирітства в умовах децентралізації та деінституалізації, соціальний захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, бездоглядних та безпритульних дітей, збереження біологічних родин для дітей.
- Реалізація права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування виховуватись в сімейному оточенні, активізація національного усиновлення, встановлення опіки, піклування як базової форми виховання, влаштування дітей в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу
- Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї, розв’язання проблем дитячої бездоглядності і безпритульності служба у справах дітей працювала над втіленням у життя законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» зі змінами від 22 жовтня 2014 р., та від 08.10.08 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», інших законодавчих актів.
 
В районі проводиться системна робота щодо захисту прав та інтересів дітей, насамперед, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах..
 
На первинному обліку служби, станом на 01.01.2020 року, перебуває 62 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких: 60 дітей охоплені сімейними формами виховання, решта 2 дітей виховуються в державних закладах інтернатного  типу.
Протягом  2019 року, в районі 12 дітей посиротіли та залишились без батьківського піклування. Всім 12 дітям було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: 10 дітей влаштовані під опіку та піклування родичів та інших громадян, 2 дітей до прийомної сім’ї.
В районі наявна мережа сімейних форм виховавння для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: функціонують 6 прийомних сімей, в яких виховуються 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховуються 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 33 сім’ях опікунів та піклувальників виховуються 49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Впродовж 2019 року довлаштовано 1 дитину до прийомної сім’ї, 1 дитину до ДБСТ, вибуло 6 дітей із ПС та ДБСТ, у зв’язку із досягненням повноліття та закінченням навчання та  за заявою-батьків-вихователів. 
Однією із форм реалізації в районі державної політики по забезпеченню права дітей на виховання в сім’ї є усиновлення. Службою у справах дітей здійснюється нагляд за умовами проживання та виховання 14 усиновлених дітей, які проживають в районі, а також, крім цього  здійснюється контроль за умовами проживання та виховання дітей в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів та піклувальників. Щоквартально сім’ї відвідуються за місцем проживання,  щорічно служба у справах дітей готує звіт про стан виховання, утримання та розвитку дитини в сім’ї. Такі звіти готуються службою на підставі звітних інформації від структур, дотичних до роботи  з цією категорією дітей.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота по влаштуванню дітей, які виховуються в інтернатних закладах  до сімейних форм виховання. Як результат профілактики соціального сирітства в умовах децентралізації  та деінституціалізації: у 2019 році  2 дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в Тульчинському будинку дитини повернуті в біологічну сім’ю, 2 дітей, позбавлені батьківського піклування, вихованці цього ж закладу, влаштовані до прийомної сім’ї, 1 дитина, яка виховувалась у Вінницькому будинку дитини влаштована під опіку. 
         Протягом 2019 року фактів покинутих та залишених дітей  в пологовому будинку не було. Дітей, які прибули в район, без супроводу батьків чи законних представників, немає. Жодна дитина, яка набула статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування не була влаштована до інтернатного закладу.
Відомості про дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації внесені до бази даних Єдиної інформаційно - аналітичної системи «Діти» (далі ЄІАС «Діти»), робота в якій проводиться в пробній версії. На працівників служби виготовлені нові  електронні ключі,  на адміністратора безпеки та на користувачів.  На сьогоднішній день, ми не готові до запуску ЄІАС «Діти» у промислову версію, основними підставами є відсутність необхідного матеріального забезпечення.  Інформація на дітей, яка внесена в ЄІАС «Діти» постійно поновлюється. Кількість дітей, що перебуває на первинному обліку служби та обліку з усиновлення відповідає первинним обліковим документам служби.
Службою у справах дітей забезпечується представництво інтересів неповнолітніх в судових засіданнях. Протягом 2019 року, працівниками служби прийнято участь у 70 судових  засіданнях. 
Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства в районі є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.
         Протягом 2019 року проведено 13 засідань Комісії, на яких було розглянуто 90 питань соціального захисту дітей, серед них: встановлення опіки та піклування над дітьми, відчуження майна дітей, розгляд та затвердження індивідуальних планів, питання визначення способу участі у вихованні дитини одним з батьків, визначення місця проживання дитини біля одного з батьків, повернення дітей в біологічну сім’ю,  влаштування дітей за заявами батьків до закладів, заслуховуються звіти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та піклувальників,  інші.
           Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться контроль за  оздоровленням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час проведення літньої оздоровчої кампанії, в  2019 році оздоровлено   45  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в оздоровчих закладах області та за її межами.
  До основних проблемних питань можна віднести питання забезпечення дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, соціальним впорядкованим, безкоштовним житлом. З вересня 2017 року діє районна Програма із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2017-2020 роки». Станом на 01.01.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 62 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 1 дитина має житло на праві власності, 40 дітей  на праві користування, 21 дітей житла не мають, з них: 10 перебувають на квартирному обліку при виконавчих комітетах сільських та селищних рад району.
Так, на виконання Закону України «Про  забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», рішеннями виконавчих комітетів сільських та селищних рад району, на території яких знаходиться житло та майно дітей,  призначено опіку над житлом і майном та закріплено відповідальних за його збереження. Копії даних розпорядчих документів зберігаються в особових справах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З метою  захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться контроль за постановкою на квартирний облік даної категорії дітей. У 2019 році за клопотанням служби у справах дітей райдержадміністрації 6 дітей позбавлених батьківського піклування поставленні на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) при виконавчих комітетах сільських та селищних рад. Службою проведено роботу по збору інформації про наявність вільного житла придатного для проживання  на території району.
З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 "Питання впровадження діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини , службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться та постійно поновлюється реєстр житла  та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни та піклувальники щорічно у звітах зазначають порядок використання майна, житла своїх підопічних, здійснюють контроль за його збереженням. Фактів  незаконного  відчуження житла,  яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування,  передачі його в оренду чи інше користування не виявлено. Незаконної передачі житлових приміщень, земельних паїв, які належать дітям, стороннім особам в оренду, без укладення договорів, безоплатно  також не виявлено. 
З метою контролю за збереженням житла і майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в  інтернатних закладах, службою у справах дітей райдержадміністрації були підготовлені на надіслані листи до виконавчих комітетів сільських та селищних рад району про перевірку стану збереження такого житла на підвідомчих територіях  та недопущення втрати дітьми житла через його руйнування.
                     
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності
 
Службою у справах дітей райдержадміністрації забезпечується ведення обліку дітей, які перебувають  в складних життєвих обставинах. Так, станом на 01.01.2020 року на обліку служби перебувають 17 дітей із 5 сімей, по причині ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків. Під час проведення спільних рейдів в сім’ю, працівники служби у справах дітей, спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи, проводять обстеження умов проживання дітей та профілактичні бесіди з дітьми та  їх батьками, які  спрямованих на посилення відповідальності батьків за виховання, навчання своїх дітей, недопущення скоєння насилля в сім’ї, правопорушень та злочинів, ведення здорового способу життя. З  метою попередження випадків залишення дітей в умовах, небезпечних для їх здоров’я та життя службою у справах дітей райдержадміністрації та координується робота щодо проведення профілактичних заходів (рейдів).
За період 2019 року здійснено 35  рейдових відпрацювань, Під час проведення таких рейдів обстежено 45 сімей,  попереджено  14 дітей.
В службі у справах дітей відпрацьовано систему взаємообміну інформацією з питань профілактики соціального сирітства між структурами, дотичними до охорони дитинства. Забезпечено проведення інформаційно- просвітницької роботи та організовано методичне забезпечення сільських та селищних рад, закладів освіти: розповсюджено методичні матеріали (брошури, плакати, листівки) з питань охорони дитинства, соціальну рекламу «Прийміть дитину у родину», «Кроки зі створення прийомної сім׳ї, дитячого будинку сімейного типу», «Кожна дитина має право на сім׳ю», «Попередження жорстокому поводженню з дитиною», «Телефони Гарячої лінії», «Протидія торгівлі людьми».
Працівниками служби постійно проводиться інформаційна робота по питанню основної діяльності служби, надається інформація на веб-сайті райдержадміністрації, проведені виступи по районному радіомовленню. 
З нагоди святкування Дня усиновлення, працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації проведено інформаційну акцію «Усиновлення дитини - це щастя, а не таємниця», під час якої з жителями району  проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу  щодо права кожної дитини на сімейне виховання та розповсюджено інформаційні листівки, буклети з відповідною тематикою.
З метою надання методичної допомоги по роботі з дітьми та сім’ями, в  серпні місяці 2019 року в районі за участю керівництва служби у справах дітей обласної державної адміністрації проведено кущову семінар-нараду з питань захисту прав дітей для сільських, селищних рад, голів  об’єднаних територіальних громад та відповідальних працівників тих  виконавців, до компетенції яких входять питання охорони дитинства, а також представників  структурних підрозділів дотичних до захисту прав дітей.
 
 На виконання постанови КМУ від 05 квітня 2017 року № 268  «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»,  Протягом 2019 року, службою у справах дітей проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань надання статусу дітям, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Підготовлено матеріали для надання 5 дітям статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, батьки яких звернулись із такою заявою. 
 
Служба у справах дітей Томашпільської райдержадміністрації у 2020 році працюватиме над такими завданнями:
 
1. Систематичне планове проведення координаційної роботи щодо своєчасного виявлення і обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та  здійснення заходів соціального захисту прав та законних інтересів дітей з метою профілактики соціального сирітства та недопущення вилучення дітей з сім’ї.
 
2. Забезпечення влаштування дітей, які набули правового статусу, до сімейних  форм виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 
 
3. Контроль за станом утримання та виховання дітей, які проживають в сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях, де батьки не виконують батьківських обов’язків.
 
4. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вирішення питання придбання житла для них.
 
5. Покращення матеріально-технічного забезпечення для роботи в БД  ЄІАС «Діти». Забезпечення якісного, своєчасного та достовірного внесення інформації до електронної  бази даних на дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей.  Завершення підготовки по введенню в промислову версію БД ЄІАС «Діти».
 
6. Оптимізація та удосконалення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та злочинів у дитячому середовищі. 
 
7. Надання дітям статусу дитини, постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів.
 
8.Забезпечення координаційної діяльності в напрямку профілактики соціального сирітства, методичне та практичне супроводження виконавчих комітетів селищних рад ОТГ щодо передачі їм справ служби у справах дітей райдержадміністрації. 
 
Начальник служби  
у справах дітей райдержадміністрації                                          Оксана Ярош 
 
 
 
 
                              Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей,
                              позбавлених батьківського піклування