Про право учасників АТО на отримання житла та земельних ділянок

Перший заступник голови Томашпільської районної державної адміністрації Віктор Ставнійчук  – про право учасників антитерористичної операції на отримання житла та земельних ділянок, а також про порядок його отримання для відповідної категорії громадян.
 
            1. Право учасників Антитерористичної операції на отримання житла.
            На підставі пункту 14 статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасникам бойових дій (відповідно до ст. 5  Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”), учасниками бойових дій   є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час*.
__________ 
* Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.
 
надаються пільги, зокрема, першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих  будинків  і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
 
Учасники АТО можуть претендувати на отримання житла за наявності наступних підстав:
            - проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічних вимогам (це встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО, за участю представників громадськості та підтверджується:  актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком, технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (при необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам;
            - забезпечення жилою  площею, розмір якої є  меншим встановленого законодавством рівня (визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок);
            - наявність тяжких форм деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим військовослужбовець не може проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї (перелік захворювань визначено Додатком 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 № 52);
            - проживання у гуртожитку;
            - проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках;
            - проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або проживання  осіб різної статі, старших одне одного на дев'ять років, крім подружжя;
            - проживання протягом тривалого часу(не менше п'яти років) за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 
             2. Порядок отримання житла учасниками АТО.
Для отримання житла учаснику АТО або члену його сім'ї необхідно:
        - звернутися до відповідного комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів (за місцем проживання — до виконавчого комітету районної, міської, районної у місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, за місцем роботи — до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві).
        - зібрати необхідні документи та подати до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік;
        - отримати рішення про взяття на квартирний облік у місячний термін з дня подання пакету документів;
            - отримати письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, вду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви;
        - дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла;
       - отримати ордер на жиле приміщення.
 
Орієнтовний перелік документів, які необхідно подати для отримання житла:
        1. Заява про взяття на квартирний облік. Бланк заяви видається спеціалістами, які приймають документи. Заява підписується членами сім'ї, які разом проживають, мають право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік. В заяві необхідно вказати, проте, що використовується право першочергового забезпечення жилою площею.
        2. Довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку, яка видається ЖЕО або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (чистину будинку), квартиру.
        3. Довідки про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи.
        4. Копії паспортів всіх повнолітніх осіб, зазначених у довідці про склад сім'ї.
        5. Акт обстеження житлових умов.
        6. Засвідчені копії свідоцтв про одруження, про розлучення, про народження дітей.
        7. Якщо квартира приватизована — копія технічного паспорту та копія документу про право власності на житло (свідоцтво про право власності).
        8. Довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам.
        9. Якщо проживання здійснюється за договором піднайму жилого приміщення — потрібно надати копію договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчену у ЖЕКу.
        10. Якщо проживання здійснюється за договором найму (оренди) жилого приміщення у будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
        11. Якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку) — оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
        12. Копія посвідчення учасника бойових дій.
            При прийнятті позитивного рішення  житло надається учасникам АТО та членам їх сімей у безстрокове користування.
 
 
 
Виділення земельних ділянок учасникам АТО
Чим регламентується
Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, зокрема, це стосується і надання земельних ділянок.
Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо).
 
Цільове призначення та норми безоплатної приватизації
Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а саме у таких розмірах:
для ведення садівництва — не більше 0,12 га;
для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;
для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.
 
Процедура виділення земельних ділянок
Відповідно до Земельного кодексу України , зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
Розроблений проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру України, а у разі розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій планується розташування об’єкта будівництва, — із структурними підрозділами районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.
Після погодження проекту землеустрою громадянину необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора за місцем розташування земельної ділянки із заявою про проведення державної реєстрації земельної ділянки та надання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Процедуру державної реєстрації земельної ділянки встановлено пунктами 107-115 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.
Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом — після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.
Згідно з статтями 125, 126 Кодексу право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
 
Хто передає земельні ділянки у власність
Разом з тим зазначаємо, що згідно із частиною першою статті 122 Кодексу сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.
Відповідно до частини четвертої цієї статті центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.
Згідно з Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області відповідно до покладених на нього завдань передає відповідно до закону земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або в користування для всіх потреб в межах області.
 
Термін та вартість здійснення заходів щодо виділення земельних ділянок

Назва організаційного заходу

Термін виконання

Вартість робіт

                 1

               2

           3

Подання клопотання військовослужбовця про надання дозволу на розробку землевпорядної документаціїдо відповідного органу виконавчої влади

   у момент подання

безкоштовно

Прийняття рішення про надання дозволу на розробку документації із землеустрою

        до 30 днів

безкоштовно

Розробка землевпорядної документації

    не більше 6 місяців

Визначається договором

Погодження землевпорядної документації

       до 10 робочих

безкоштовно

Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі

     до 14 робочих днів

безкоштовно

Рішення про затвердження землевпорядної документації та передачі земельної ділянки у власність

 максимально стислі строки

безкоштовно

Реєстрація права власності на земельну ділянку в Укрдержреєстрі

       14 робочих днів

121,80 грн. держмито та 120 грн. (витяг із Держреєстру прав)

 
Всі новини