Відшкодування фактичних витрат

У К Р А Ї Н А

ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від «05» липня 2012 р.                                                        № 344

 

 

 

Зареєстровано в Томашпільському районному управлінні юстиції у Вінницькій області

11 липня 2012 року за № 7/220

 

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Томашпільській райдержадміністрації

 

          Відповідно до статей 6, 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», розпорядження голови облдержадміністрації від 28 травня 2012 року № 289 «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Вінницькій облдержадміністрації»,  з метою  відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Томашпільській райдержадміністрації, що додається.

2. Сектору правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації (Шкурак І.Ю.) подати дане розпорядження на державну реєстрацію до Управління юстиції у Томашпільському районі.

3. Дане розпорядження набуває чинності з моменту його державної реєстрації в Управлінні юстиції у Томашпільському районі та опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Калася В.І.

Голова районної державної

адміністрації                                                                                         В.П. Томчук

 

Калась В.І.

2-11-45

          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження    голови    районної

державної    адміністрації

 від «05» липня 2012 року № 344

 

 

Зареєстровано в Томашпільському районному управлінні юстиції у Вінницькій області

11 липня 2012 року за № 7/220

 

П О Р Я Д О К

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію  у Томашпільській

райдержадміністрації

 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються загальним відділом апарату райдержадміністрації за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Томашпільській райдержадміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Томашпільська райдержадміністрація є належним розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання або друк документів здійснюється спільно відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації та загальним відділом апарату райдержадміністрації.

5. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.

 6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в строк, установлений Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

7. Виготовлені копії документів надаються запитувачу після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання або друк документів.