ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА 2015 РІК

Агропромисловий комплекс району – це 54 тис.га. сільськогосподарських угідь , з  них 53 тис.га. ріллі. 
На  землях Томашпільщини працюють шість  великих  вертикально-інтегрованих структури які обробляють  33,9 тис.га землі, що становить  62% від загальної кількості  землі, 5 сільськогосподарських підприємств, які працюють самостійно і обробляють  3,5тис. га землі, що становить 7%,  51 фермерське господарство обробляють 3,8тис.  га землі (7,1%), 7767 господарств населення обробляють 12,9 тис. га земля, це 24%.  
Протягом  2015 року  в агропромисловому комплексі  району проводилась робота по забезпеченню  сільськогосподарських підприємств  усіх форм власності  матеріально-технічними ресурсами для своєчасного проведення посіву  ярого клину, догляду  за посівами озимих культур, обмолоту зернової групи та збиранню технічних культур.
На високому професійному рівні проведено комплекс робіт по збиранню зернових на площі 27 402 га,в тому числі :  озимої пшениці – 15333 га., вал- 68 тис. тон,  урожайність 44.5 ц/га;  ярої пшениці – 152 га. вал –547тон(36 ц/га);  озимого ячменю - 260 га. вал –884 тон(34 ц/га); ярого ячменю - 2424 га. вал – 8.2 тис тон(34 ц/га).  Валовий збір становить 103 тис. тонн при середній урожайності 40 ц/га.
 
 Ціни на зернові культури протягом 2015 року в середньому збільшилися на 1200 грн. за 1 тону збіжжя, а затрати на виробництво продукції на 1 га. збільшились на 3 – 3.5 тис. грн.Тобто, збільшення затрат на виробництво сільськогосподарської продукції компенсується зростанням ціни на вирощену продукцію.
 
 
Тривають роботи по накопиченню паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив та засобів захисту рослин для проведення в оптимальні агротехнічні строки весняно-польової компанії 2016 року.
Значний вклад у справу виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції роблять фермерські господарства району.  Фермерське господарство «Август» у 2015 році збільшило площу полів з крапельним зрошуванням на 15 га. і на сьогодні вона становить 30 га. Протягом 2014-2015 років в запровадження даної інноваційної технології інвестовано близько 1 млн. грн. коштів підприємства. Завдяки крапельному зрошуванню досягнуто збільшення урожайності по окремих культурах в 10-ть разів. 
 
ТВАРИННИЦТВО
Розвитком тваринництва займаються 9 господарств .
На 01 січня 2016 року чисельність ВРХ всього становить 5441 гол., в т. ч. корів  2411 гол. ,у господарствах населення на 01.01.2015 року -8805 гол., в т. ч. корів - 4932 гол.
Валове виробництво молока склало 14232 тони. 
 
 
Надій молока на 1 корову становить 5811 кг.  Середньодобовий надій на 1 корову 18кг., середньодобовий привіс ВРХ 612 гр. Реалізовано худоби на забій 7827 ц.
Загалом в усіх господарствах, які займаються молочним скотарством , корівники обладнано молокопроводами.
Найбільша кількість корів утримується в виробничих підрозділах ТОВ»АК Зелена долина» в кількості 1330 гол. та в домогосподарствах  села Липівка -450 гол.
Протягом 2015 року ТОВ АК «Зелена долина» придбано 50 нетелів на суму 500 тис. грн..   
В с.Стіна працює єдине фермерське господарство  Чопик О.О.,  яке займається молочним скотарством. В господарстві  нараховується великої рогатої худоби 47 гол., в тому числі корів - 35 гол. та 12 гол. молодняка.Корівник обладнаний Брацлавським молокопроводом та холодильним обладнанням.  Щоденно реалізується близько 500л.молока. 
Приватним сектором щоденно реалізується до 38 тон молока , а кількість молокоздавачів становить 2400 чоловік.
На території району діє 26 молокоприймальних пунктів загальною потужністю  62 т., які забезпечені холодильним обладнанням, лабораторіями та всім необхідним. 
На території Томашпільського району працюють сільськогосподарський обслуговуючий кооператив ТРАД«Надія» та  сільськогосподарський виробничий кооператив «Молоко-Країна», які займаються закупівлею молока у населення.
 
ІНВЕСТИЦІЇ
 
 Протягом 2015 року  ТОВ «АК»Зелена долина» в с.Паланка  проведено реконструкцію корівника на 150 головомісць з безприв’язним утриманням, придбано Брацлавську доїльну установку «Ялинка», за допомогою якої  можна одночасно  доїти 16 корів. Введення в експлуатацію корівника заплановано на перший квартал 2016 року. Вартість робіт близько 1 млн. грн..
 
В с.Гнатків проведено реконструкцію  корівника на 100 головомісць, також встановлено молокопровід. Вартість виконаних робіт 700 тис. грн..
ПрАТ «Зернопродукт-МХП»  с.Липівка у 2015 року  використали 800 тис.грн. на реконструкцію ангарів для ремонту і зберігання техніки, та облаштування прилеглої території колишньої тракторної бригади. Роботи будуть продовжені у 2016 році.
ФГ «Садівник-А» керівник Гороховий Андрій, та ФГ «Нива» керівник Гороховий Віталій завдяки залученню кредитних коштів відповідно 100 тис. та 150 тис. грн. через обласну програму розвитку особистих селянських та фермерських господарств області на 2011-2015 роки,  планують протягом 2015-2016 років  придбати та встановити зернову сушарку на твердому паливі. Орієнтовна вартість проекту більше 1 млн. грн..
Аграріями району у 2015 році придбано нової сучасної сільськогосподарської техніки на 7,6млн.грн. 
 
 
ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ УГОД
   Між сільгоспвиробниками та місцевими органами влади укладено угоди про соціальне партнерство, завдяки яким протягом 2015 року територіальні громади отримали допомогу на розвиток своїх територій коштами, транспортом, робочою силою, матеріалами на суму 2,5млн.грн., що становить майже 60 грн. на 1 га. сільгоспугідь які знаходяться в користуванні агроформувань та фермерських господарств  . 
Для порівняння ця цифра у 2014 році становила 1,8млн.грн.
ПСП «Перемога» на 570 тис. грн.,або 445 грн. на 1 га.
ПрАТ «Зерноподукт МХП» та  ТОВ «Зерноподукт»  на 314 тис.грн., або 74 грн. на 1 га. 
ПрАТ ПК «Поділля» на 322 тис. грн., або 67 грн. на 1 га. 
СТОВ «Кряж і К» на 286 тис. грн., або 45 грн. на 1 га. 
СТОВ «Липівка» на 170 тис.грн., або 121 грн. на 1 га. 
ТОВ АК «Зелена долина» надало допомоги на суму 600 тис. грн., що становить  41 грн. на 1 га. сільгоспугідь які знаходяться в користуванні; 
    Фермерські господарства ( а у нас їх на сьогоднішній день 51)  від найменшого до великого, без винятків , також підкладали плече протягом 2015 року соціальним закладам сіл та селищ району і в середньому надали допомогу по 26 грн. на 1 га. сільгоспугідь які знаходяться в їхньому користуванні.