Територіальний центр

Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Томашпільського району
 
 
 
Телефон
0434821156, 0434822374, 0434846323
Електронна адреса
tercenter_tm@ukr.net
Поштова адреса
24200,Вінницька область,
Томашпільський район,
смт. Томашпіль,
пл. Тараса Шевченка, буд.6
Графік роботи
Понеділок – четвер з 8 год до 17год
П’ятниця з 8 год до 16год
перерва на обід з 12год до13год
вихідні дні – субота, неділя
 
 
Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Куржос Світлана Григорівна
 
 
Основні завдання територіального центру
Основними завданнями територіального центру є:
 1. виявлення одиноких та одиноко проживаючих жителів району, що потребують обслуговування;
 2. формування електронної бази даних таких громадян;
 3. визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
 4. забезпечення якісного надання соціальних послуг.
 
Структура
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 
В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Томашпільського  району функціонує два відділення.
1. Відділення соціальної допомоги вдома  04348 2-11-56
2. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання04348 4-63-23
 
 1. Відділення соціальної допомоги вдома
У відділені працює 36 соціальних робітників, які безпосередньо опікуються 567 громадянами похилого віку, 236 підопічних старші 80 років, а один переступив 100-річний ювілей.
Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.
Томашпільська районна рада може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.
Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.
На кожного громадянина, якого обслуговує відділення  соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:
 1. письмова заява громадянина;
 2. медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
 3. карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 4. один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
 5. довідка про склад сім’ї (форма №3);
 6. витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
 7. копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 8. копія рішення (розпорядження) Томашпільської районної ради про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
 9. копія наказу про здійснення (припинення) соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові заходи.
1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні  періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони  здоров'я,  організація  консультацій  лікарів та   інших спеціалістів;
4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних  видів  дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;
5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших  видів соціальної допомоги, внесення платежів;
6) читання преси та проведення бесід з підопічними;
7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа  обробітку присадибних ділянок визначається разом з місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, але  не більш як 0,02 гектара);
8) оформлення документів на  санаторно-курортне  лікування, влаштування  до будинку-інтернату чи  стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
10)оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
11) створення умов для посильної праці,  організації трудової терапії вдома;
12) вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, вустановах і організаціях;
13)інші соціальні заходи.
 
 
 
 
Надані заходи соціальними робітниками
 
2. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасово проживання

У відділенні стаціонарного догляду з 2000 року по 2018 рік на обслуговуванні перебували 184 підопічних.  Нині у відділенні в мирі та злагоді проживають 23 підопічних.

 

Робота відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

Про підопічних піклуються 12 осіб обслуговуючого персоналу. Підопічні стаціонарного відділення забезпечені трьохразовим калорійним харчуванням. У щоденному меню свіжі та якісні м’ясні і молочні продукти, овочі. Раз на рік підопічні проходять комплексне медичне обстеження із залученням фахівців Томашпільської ЦРЛ. У всіх мешканців установи є медичні карти, згідно з якими забезпечується їх реабілітація з урахуванням фізичних, розумових і психологічних можливостей. Санітарно-гігєнічний стан контролюється лікарем, медсестрами та всім персоналом.  Молодші медсестри щодня проводять гігієнічну обробку ліжко-хворих, через день підопічних  у відділенні купають, а що п’ятниці - санітарний день.

На прохання підопічних під час релігійних свят із дотриманням християнських звичаїв проводяться служби о.Георгієм.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Томашпільського району став переможцем в двох конкурсах проектів розвитку територіальних громад з проектами «Створення належних умов для надання якісних соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку в Томашпільському районі». В результаті реалізації даних проектів суттєво покращено умови та якість надання соціальних послуг, а саме між приміщенням кухні та житловим приміщенням побудовано перехід-їдальня, зроблено капітальний ремонт приміщення, ванної кімнати, санвузлів, маніпуляційного кабінету, житлових кімнат, перекрито дах.

  Жила кімната
 
 
Маніпуляційний кабінет
 
 
Ванна кімната
 
Їдальня
 
 
Перехід - їдальня
 
 
 
 
Програмою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів відділення стаціонарного догляду переведено на альтернативні види палива.

У відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на постійне або тимчасове проживання, приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.

За рішенням органу, що утворив територіальний центр, до відділення стаціонарного догляду на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян перебувають у відділенні стаціонарного догляду на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

 Право на позачергове влаштування до відділення стаціонарного догляду мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою, у разі, коли вони не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

 Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого  віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

Громадяни, які уклали договір довічного утримання (догляду), до відділення стаціонарного догляду не приймаються.

До відділення стаціонарного догляду громадяни приймаються за направленням (путівкою) управління праці та соціального захисту населення Томашпільської РДАза місцем проживання/перебування.

Направлення (путівка) видається напідставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновкулікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність його до самообслуговування та потребу в постійномусторонньому догляді та допомозі.

Громадяни, які приймаються до відділення стаціонарного догляду, проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого у разі відсутності інфекційних захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного догляду за особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.

Витрати, пов'язані з поїздкою до родичів або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного догляду на цей період він  знімається з матеріального забезпечення.
Про вибуття із відділення стаціонарного догляду громадянин завчасно (за три дні) письмово повідомляє завідувача відділення стаціонарного догляду.

На кожного громадянина, який перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:

 1. письмовазаявагромадянина;
 2. оригінал та копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. направлення(путівка);
 4. висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;
 5. довідка про розмір призначеної пенсії;
 6. довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
 7. інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;
 8. довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності);
 9. копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;
 10. копія рішення (розпорядження) органу, що  утворив територіальний центр, або утвореної ним комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);
 11. довідка про доходи за останні шість місяців, що передуютьмісяцю звернення за встановленням диференційованої плати занадання соціальних послуг;
 12. карта визначення індивідуальних потреб отримувачасоціальних послуг;
 13. індивідуальний планнадання соціальної послуги;
 14. договір про надання соціальноїпослуги;
 15. копія довідки про взяття наоблік внутрішньо переміщеноїособи (для внутрішньо переміщених осіб).

 Громадяни які перебуваютьу відділенні стаціонарного догляду забезпечуються:

 1. житлом, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;
 2. раціональним трьохразовимхарчуванням;
 3. цілодобовим медичним обслуговуванням;
 4. засобами пересування (крім моторизованих), медикаментамивідповідно до медичного висновку;
 5. комунально-побутовим обслуговуванням(опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).