УПСЗН

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Томашпільської райдержадміністрації

 
Телефон 0434822304, 0434822186
Електронна адреса upszn_tm@ukrpost.ua
Поштова адреса
24200, Вінницька область, Томашпільській район, 
смт. Томашпіль,
пл. Тараса Шевченка ,2
 
Графік роботи
Понеділок - пятниця  -  з 8 год до 17 год,
перерва на обід з 12 год до 13год,
вихідні дні – субота, неділя
 
Графік роботи громадської приймальні «прозорого офісу»
Понеділок - пятниця  -  з 8 год   до 17го вихідні дні – субота, неділя
 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

  Основним завданням Управління є забезпечення на території Томашпільського району реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, що включає:
  1) Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на  пільги, компенсації та надання житлових субсидій населенню згідно із законодавством України;
  2) Забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, щомісячної адресної допомоги особам, які переміщені з тимчасово-окупованої території на оплату житлово-комунальних послуг, а також інших видів державних допомог; 
  3) Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з витань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);
  4) Здійснює державний контроль за охороною праці та своєчасною виплатою заробітної плати; забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці; сприяє профілактиці травматизму невиробничого характеру;
  5) Забезпечує соціальний захист та підтримку учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;
  6) Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення; здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, транспортного обслуговування, вартості санаторно-курортного лікування деяких категорій громадян;
  7) Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.
 
КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ
Начальник управління праці та соціального захисту населення, телефон
Дідик Тетяна Василівна
 0434821087
 
Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
Балдинюк Олена Петрівна
 
Заступник начальника Управління – начальник відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат
Панковець Тетяна Йосипівна
 
 
 
СТРУКТУРА 
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 
 
  Відділи  згідно штатного розпису, телефони
 1. Відділ фінансового забезпечення
 2. Відділ по нагляду за призначенням та виплатою адресних грошових  допомог, пільг, пенсій та компенсаційних виплат
 3. Відділ персоніфікованого обліку  
 4. Відділ адресних грошових допомог та компенсаційних соціальних виплат – 0434822186
 5. Відділ контролю та виплати адресних грошових та  компенсаційних виплат  - 0434822304
 6. Відділ праці та соціально-трудових відносин
 
 
 
1. Відділ фінансового забезпечення:
облік бюджетних коштів;
облік розрахунків і платежів;
облік розрахунків зі страхування;
облік розрахунків з оплати праці;
облік розрахунків з інших операцій;  
здача фінансової звітності    
Головний бухгалтер: Ярош Любов Михайлівна
 
Головний спеціаліст: Комаренко Олександр Сергійович
 
 
2. Відділ по нагляду за призначенням та виплатою адресних грошових допомог, пільг, пенсій та компенсаційних виплат
 
  • перевіряти достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ;
  • проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення та його заступника;
  • складати акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
  • перевіряти правильності оформлення пенсійної справи;оформлення перерахунку пенсій;
  • здійснювати моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводити аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
  • готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством.
  Станом на 01.11.2018 року
Проведено обстеження матеріально - побутових умов  проживання 1263 сімей громадян, яким субсидії та соціальні допомоги не можуть бути призначені на загальних підставах, а призначаються, як виняток, комісійно (субсидії – 963, допомог – 300).
Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 108 сімей, які переселилися з тимчасово окупованої території України.
Проведено 81 перевірок цільового використання одноразової допомоги при народженні дитини. Нецільове використання допомоги при народженні і усиновленні  дитини за звітний період не виявлено. 
Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним складено 39 актів про проведення обстеження умов проживання  сімей.
Проведено перевірку 73 справ по компенсаційних виплатах згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги». 
В результаті перевірки достовірності поданих даних особами, які звертаються за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, соціальними допомогами за  даними відповідних служб працівниками відділу виявлені розбіжності. Для усунення даних розбіжностей зроблено перерахунки  по  субсидіях –  26 сімям та по допомогах -  45 сімям . 
В результаті перевірки припинено 203 справи призначеної субсидії в зв’язку з поданням недостовірних даних, смерті заявника. В результаті проведеної роботи повернуто до державного бюджету 23988,11 грн. надмірно виплаченої   житлової субсидії 
 
 
Начальник відділу:  Островська Тетяна Віталіївна
головний державний соціальний інспектор: Терлецький Микола Іванович
державний соціальний інспектор: Затула Валентина Петрівна
провідний спеціаліст : Шкурак Інна Андріївна 
 
3. Відділ персоніфікованого обліку
  • надання пільг пільгової категорії населення  на житлово - комунальні послуги, послуги зв’язку, пільги на тверде паливо та скраплений газ, проїзд  та забезпечення цільового використання бюджетних асигнувань передбачених на соціальний захист населення;
  • проведення електронного обміну  бази даних  з організаціями - надавачами послуг;
  • встановлення статусу ветеранам війни та праці, багатодітним сім’ям та видача талонів на проїзд ветеранам війни;
  • видача направлення інвалідів та дітей - інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
  • видача направлення на  будинок – інтернат;
  • виплата  разової грошової допомоги до 5 Травня ветеранам війни;
  • надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам по віку ;
  • проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій;
  • виплачує компенсації інвалідам на бензин, ремонт автомобілів та транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування
  • формує електронні картки інвалідів для ЦБІ
  • забезпечує пільгову категорію населення путівками на санаторно-курортне лікування
 
Станом на 01.11.2018 року
 - всього зареєстровано в ЄДАРП 10352 осіб пільгової категорії населення; 
 - скористалися пільгами на житлово-комунальні послуги 4869 осіб на суму 5190,5 тис. грн.;  
 - направлено на проходження реабілітації  до Вінницького соціального реабілітаційного Центру для дітей – інвалідів «Промінь» - 5  дітей з інвалідністю до 18 років та видано 2 направлення для  навчання у Вінницькому обласному Центрі професійної реабілітації інвалідів «Поділля»;
 - проведено виплату разової грошової допомоги до 5 Травня 1091 ветеранам війни на суму 1065,6 тис. грн.; 
 - виплачено одноразову матеріальну допомогу інвалідам, дітям –інвалідам - 3  чол. на суму – 2,1 тис. грн. та малозабезпеченим особам по віку - 10 чол. на суму – 7,7 тис. грн.;
 -  видано 6 направлення на проходження  транспортної  МСЕК для забезпечення автотранспортом;
 - виплачено компенсацію на бензин, ремонт та транспортне обслуговування  – 77 інвалідам на суму 26,4 тис. грн;
-  видано 45 путівок на санаторно - курортне лікування пільгових категорій громадян.                       
 - виплачено компенсацію взамін санаторно-курортного лікування інвалідам ВВв –26  чол. на суму – 8,7 тис. грн;
 - видано 866 направлення для виготовлення та забезпечення протезно-ортопедичними  виробами (ортопедичним взуттям, рукавицями, ортезами та шарнірами верхніх та нижніх кінцівок, протезів молочної залози, протезів ніг, бандажів, куксів) та заповнено 866 електронних карток в Центральному банку даних з проблем інвалідності .
 
 
 
 
 
Начальник відділу: Конофольська Тетяна Вячеславівна
головний спеціаліст: Мазур Людмила Іванівна
спеціаліст : Верестун Віра Петрівна
спеціаліст:  Дуднік Людмила Анатоліївна
Соціальний захист учасників АТО
 
Провідний спеціаліст персоніфікованого обліку, координатор Центру з надання допомоги учасникам  АТО :  Рибак Михайло Дмитрович
 
На території Томашпільського району проживає  шість сімей загиблих учасників АТО (   батьки загиблого Гаврилюка Ігоря, смт. Томашпіль; мати загиблого Дубчака Анатолія, с. Вапнярки; мати  загиблого Тарабанова Вадима с. Калинка, мати та  діти  Гладія Олександра Віталійовича; дружина Киба Сергія Володимировича; мати Біліка Павла).
На обліку в управлінні перебуває 276 учасників бойових дій, які брали участь в зоні АТО. Всі учасники бойових дій зареєстровані в ЄДАРП та користуються пільгами на житлово-комунальні послуги з 75% знижкою плати. 
На безкоштовне забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебуває – 33 учасників бойових дій АТО,  забезпечено путівками  9 учасників бойових дій АТО. 
Станом на 01.11.2018 року виплачено разову  грошову допомогу до 5 травня 271 учасникам бойових дій АТО на суму – 342,8 тис. грн., та 5 інвалідам війни АТО на суму – 16,3 тис. грн.
Професійне навчання у навчальному закладі районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України (ДОСААФ) пройшли навчання 7 (сім) учасників АТО за професією водій автотранспортних засобів категорії «В» на загальну суму 24,6 тис. грн.  
 
 
 
4.Відділ адресних грошових допомог та компенсаційних виплат
прийом документів за єдиною заявою на призначення усіх видів державних допомог;
контроль дотримання термінів виплат державних допомог;
своєчасне призначення державних допомог, субсидій, компенсацій;
забезпечення інформаційно-розяснювальної роботи щодо отримання державних соціальних допомог, субсидій та компенсацій
       
Станом на 01.11.2018 року до відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення звернулось 8611 сімей,  в тому числі: за призначенням допомог – 2119 сім’я; за призначенням субсидій –2740 сімей; за одержанням монетизованих  виплат -   3752 сімей. 
 
Громадська приймальна "ПРОЗОРОГО ОФІСУ"
 
Спеціалісти: Бачинська Альона Олегівна, Гладій Марія Василівна
 
Провідний спеціаліст : Лукіянчук Тетяна Анатоліївна
спеціаліст : Ціхомський Віктор Михайлович
 
 
РОБОТА З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ
 
На обліку в управління праці перебуває 124 громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України, в т. ч. 10 громадян з тимчасово окупованої території АР Крим.
44 - працездатні особи
27- діти
52- пенсіонери
3 – особи з інвалідністю
З початку року щомісячну адресну допомогу особам, які переміщені з тимчасово-окупованої території на оплату житлово-комунальних послуг виплачено 41 сім’ї  на суму 584,4 тис. грн.. 
 
 
 
 
РОБОТА З ПОСТРАЖДАЛИМИ НА ЧАЕС
 
На обліку в управління праці та соціального захисту населення Томашпільської РДА перебуває 1324 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч.:
 1 категорія – 134чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 21 чол.
 2 категорія – 23 чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 21 чол.
 3 категорія – 15 чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 13 чол.
 діти – 1119 чол.
 вдови – 33 чол.
   З початку 2018 року виплачено :
 -  щомісячну грошову компенсацію вартості продуктів харчування - 161громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму – 595,6 тис.грн.    
 - одноразову щорічну допомогу на оздоровлення 63 громадянам  на суму 17,3 тис. грн
Доплату за роботу на радіоактивно – забруднених територіях та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали 1 підприємство  на загальну суму 29,0 тис. грн.
З початку 2018 року  громадяни 1, 2 категорій та діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали пільгові медикаменти та пільгове зубопротезування на загальну суму 106,0 тис.грн.
Станом на 01.11.2018 року  УПСЗН Томашпільської РДА було видано 18 путівки на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії на загальну суму 123,0 тис. грн.
 
 
 
5. Відділ контролю та виплати адресних грошових та  компенсаційних виплат
Протягом   10 місяців   2018 року  допомоги отримують  2762 сімей на суму 40071,5 тис.грн.,   в тому числі:
- допомог по вагітності та пологам –  117 сімей на – 249,2 тис. грн;
- допомог при народженні дитини –  1166 сімей на 11454,5 тис. грн;
- допомог на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням  – 39 сім’ї на      1844,9 тис.грн.;
-  допомога на дітей одиноким матерям   – 265 сім’ям  на 4363,5 тис. грн. 
- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів –  40 сім’ям на 99,8тис. грн.;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 257 сімей на 8269,3  тис.грн.
- державна допомога інвалідам з дитинства  та дітям –інвалідам – 481чол. на 8603,3 тис.грн
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію – 114 чол. на 1642,6 тис.грн;
- щомісячна допомога малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом внаслідок псих. розладу – 103 сімей на суму 2116,8 тис. грн..
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги –45 сімей 105,3 тис.грн.;
- компенсаційні виплати по догляду за інвалідом І групи або пристарілим 110 сімей на 26,5 тис. грн;
-   допомога при усиновленні - 5 сім’ї на суму  43,0 тис. грн.
 -  державна соціальна допомога прийомним сім’ям  та сім’ям на дітей у дитячих будинках сімейного типу – 8  сімей на 1244,3 тис .грн.
Матеріальна допомога по розпорядженню голови райдержадміністрації виплачена  35 особам на суму 19,7 тис.грн. 
   Субсидія:
 - на тверде паливо і скраплений газ станом на 01.11.2018  рік виплачена 1113 сім’ям – 3345,6 тис.грн.;
 -  на житлово-комунальні послуги  виплачена на суму 61076,3 тис.грн.;
    
Монетизація субсидій.
Згідно списків наданих ТОВ «Вінницягаз Збут» та ТОВ «Газовик» право на виплату частини невикористаної субсидії по Томашпільському районі мають 3752 сімей, що становить 39,3 % від загальної кількості  отримувачів субсидій.
Станом на 1 вересня 2018 року з заявою на виплату частини невикористаної субсидії звернулося 3752 особи, що складає  100 % від загальної кількості сімей, які мають право на одержання даної виплати.
Загальна сума нарахованих коштів на виплату частини невикористаної суми субсидії   складає 2525,8 тис.грн.
 
 
6.Відділ праці та соціально-трудових відносин:
 
забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на поси¬лення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;
здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності  мінімальних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вжи¬ває заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
організовує і проводить консультації,  здійснює розгляд  звернень  громадян,  підприємств,  установ  та організацій  з  питань,  що  належать  до  компетенції відділу,  вживає  відповідних  заходів  до  усунення
причин, які викликають скарги;
роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.
 
По оплаті праці
Станом на 01.11.2018 року згідно статистичних даних  заборгованість із заробітної плати  на   підприємствах  та організаціях району відсутня. По підприємствах - банкрутах заборгованості із заробітної плати не має.
З початку  поточного року проведено 15 вивчень додержання законодавства про оплату праці на підприємствах та організаціях району. Виявлено 19 недолік в оплаті праці. 
З початку 2018 року в районі проведено 10 засіданнь районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
Протягом звітного періоду надавались консультації - роз’яснення щодо дотримання вимог трудового Законодавства України.
Проведено перевірку на відповідність трудовому законодавству та зареєстровано  19  нових колективних договорів, зміни та доповнення до існуючих договорів. 
Разом з тим, в управлінні праці та соціального захисту населення Томашпільської райдержадміністрації пройшли повідомну реєстрацію та зареєстровані 152 колективних договорів підприємств, установ та організацій.
Створення нових робочих місць.
Протягом   2018 року за даними Ямпільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області,  в районі створено 102 нових робочих місця (у тому числі у Томашпільській та Вапнярській об’єднаних територіальних громадах).
В сфері охорони праці
Протягом січня 2018 року, у рамках проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»  з метою привернення уваги суспільства , у тому числі свідомо-активної молоді, до існуючих проблем у сфері охорони праці, зокрема виховання високої культури безпеки праці, акцентування молоді на небезпеках та ризиках, що супроводжують трудову діяльність, їх ймовірності і тяжкості наслідків, сприяння розвитку дитячої творчості, виявлення, відбору та підтримки талановитої молоді, проводилась робота щодо залучення до участі у конкурсі учнів шкіл Томашпільського району. 
У другій декаді лютого 2018 року за участю учбово – виробничого комбінату «Сигнал» було організовано навчання з питань охорони праці. Навчанням було охоплено групу слухачів у складі керівників, посадових осіб та працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки  підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб - підприємців району, у березні 2018 року аналогічне навчання проводилось із черговою групою працівників району.
У березні 2018 року було прийнято участь у апаратній нараді райдержадміністрації , з доведенням до відома учасників наради роз’яснення, щодо проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій.   
У квітні 2018 року було прийнято участь у підготовці та проведенні у Томашпільському районі тижня охорони праці.
12-13 вересня 2018 року за участю учбово - виробничого комбінату «Сигнал»  проведено  навчання і перевірка знань із Правил безпеки систем газопостачання, правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, у навчанні прийняли участь 112 працівників району.
За участю посадових осіб Управління Держпраці у Вінницькій області 11 жовтня 2018 року проведено семінар – нараду з проблемних питань серед них щодо додержання нормативно правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
По атестації робочих місць 
Станом на 01.11.2018 року   в районі нараховується  65 підприємств з несприятливими умовами праці.
Атестація проведена на 64 підприємствах, що становить 98,5 відсотків від загальної кількості. 
 В районі нараховується  967 робочих місць із несприятливими умовами, на яких зайнято  1165 працівників, по Списку №1- 8 робочих місць, на яких зайнято 8 працюючих, по Списку № 2 – 98 робочих місць та 134 працюючих.
Загалом по району атестовано 965 робочих місць, що становить 99,8 %.
За Списком № 1 атестовано 10 робочих місць (100 %).  За Списком № 2 – 96 робочих місця (100 %).
Протягом звітного періоду надавались консультації – роз’яснення щодо дотримання вимог трудового Законодавства України та нормативних актів по охороні праці.  
 
 
 
Начальник відділу : Колесник Валентина Сергіївна
провідний спеціаліст: Вигодянська Оксана Іванівна
 
 
Колектив УПСЗН Томашпільської РДА