УПСЗН

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Томашпільської райдержадміністрації

 
Телефон 0434822304, 0434822186
Електронна адреса upszn_tm@ukrpost.ua
Поштова адреса
24200, Вінницька область, Томашпільській район, 
смт. Томашпіль,
пл. Тараса Шевченка ,2
 
Графік роботи
Понеділок - пятниця  -  з 8 год до 17 год,
перерва на обід з 12 год до 13год,
вихідні дні – субота, неділя
 
Графік роботи громадської приймальні «прозорого офісу»
Понеділок - пятниця  -  з 8 год   до 17го вихідні дні – субота, неділя
 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

  Основним завданням Управління є забезпечення на території Томашпільського району реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, що включає:
  1) Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на  пільги, компенсації та надання житлових субсидій населенню згідно із законодавством України;
  2) Забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, щомісячної адресної допомоги особам, які переміщені з тимчасово-окупованої території на оплату житлово-комунальних послуг, а також інших видів державних допомог; 
  3) Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з витань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);
  4) Здійснює державний контроль за охороною праці та своєчасною виплатою заробітної плати; забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці; сприяє профілактиці травматизму невиробничого характеру;
  5) Забезпечує соціальний захист та підтримку учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;
  6) Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення; здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, транспортного обслуговування, вартості санаторно-курортного лікування деяких категорій громадян;
  7) Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.
 
КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ
Начальник управління праці та соціального захисту населення, телефон
Дідик Тетяна Василівна
 0434821087
 
Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
Балдинюк Олена Петрівна
 
Заступник начальника Управління – начальник відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат
Панковець Тетяна Йосипівна
 
 
 
СТРУКТУРА 
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 
 
  Відділи  згідно штатного розпису, телефони
 1. Відділ фінансового забезпечення
 2. Відділ по нагляду за призначенням та виплатою адресних грошових  допомог, пільг, пенсій та компенсаційних виплат
 3. Відділ персоніфікованого обліку  
 4. Відділ адресних грошових допомог та компенсаційних соціальних виплат – 0434822186
 5. Відділ контролю та виплати адресних грошових та  компенсаційних виплат  - 0434822304
 6. Відділ праці та соціально-трудових відносин
 
 
 
1. Відділ фінансового забезпечення:
облік бюджетних коштів;
облік розрахунків і платежів;
облік розрахунків зі страхування;
облік розрахунків з оплати праці;
облік розрахунків з інших операцій;  
здача фінансової звітності    
Головний бухгалтер: Ярош Любов Михайлівна
 
Головний спеціаліст: Комаренко Олександр Сергійович
 
 
2. Відділ по нагляду за призначенням та виплатою адресних грошових допомог, пільг, пенсій та компенсаційних виплат
 
  • перевіряти достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ;
  • проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення та його заступника;
  • складати акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
  • перевіряти правильності оформлення пенсійної справи;оформлення перерахунку пенсій;
  • здійснювати моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводити аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
  • готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством.
   Станом на 01.01.2018 року
Проведено обстеження матеріально - побутових умов  проживання 1636 сімей громадян, яким субсидії та соціальні допомоги не можуть бути призначені на загальних підставах, а призначаються, як виняток, комісійно (субсидії – 943, допомог – 693).
     Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 317 сімей, які переселилися з тимчасово окупованої території України.
    Проведено 168 перевірок цільового використання одноразової допомоги при народженні дитини. Нецільове використання допомоги при народженні і усиновленні  дитини за звітний період не виявлено. 
Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним складено 42 актів про проведення обстеження умов проживання  сімей.
        Проведено перевірку 122 справ по компенсаційних виплатах згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги». 
        В результаті перевірки достовірності поданих даних особами, які звертаються за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, соціальними допомогами за  даними відповідних служб працівниками відділу виявлені розбіжності. Для усунення даних розбіжностей зроблено перерахунки  по  субсидіях –  35 сімям та по допомогах -  8 сімям . 
        В результаті перевірки припинено 176 справ призначеної субсидії в зв’язку з поданням недостовірних даних, смерті заявника. В результаті проведеної роботи повернуто до державного бюджету 41648,01 грн. надмірно виплаченої  субсидії на житлово-комунальні послуги та 18926,21 грн. надмірно виплаченої соціальної допомоги.
У 2017 році  Пенсійним фондом у Томашпільському районі призначено –333 пенсійних справ та проведено 839 перерахунків пенсій з добавкою стажу, з вищого заробітку, надбавки на утриманців, продовження по інвалідності  загального захворювання, по втраті годувальника, зміна утриманців, надбавки на догляд, перехід з виду на вид, надбавки за заслуги перед Україною. Перевірено – 239 новопризначених пенсійних справ,   перерахунків – 528 пенсійних справ. 
В ході перевірки порушень чинного законодавства згідно законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС» не виявлено.
 
 
Начальник відділу:  Островська Тетяна Віталіївна
головний державний соціальний інспектор: Терлецький Микола Іванович
державний соціальний інспектор: Затула Валентина Петрівна
провідний спеціаліст : Шкурак Інна Андріївна 
 
3. Відділ персоніфікованого обліку
  • надання пільг пільгової категорії населення  на житлово - комунальні послуги, послуги зв’язку, пільги на тверде паливо та скраплений газ, проїзд  та забезпечення цільового використання бюджетних асигнувань передбачених на соціальний захист населення;
  • проведення електронного обміну  бази даних  з організаціями - надавачами послуг;
  • встановлення статусу ветеранам війни та праці, багатодітним сім’ям та видача талонів на проїзд ветеранам війни;
  • видача направлення інвалідів та дітей - інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
  • видача направлення на  будинок – інтернат;
  • виплата  разової грошової допомоги до 5 Травня ветеранам війни;
  • надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам по віку ;
  • проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій;
  • виплачує компенсації інвалідам на бензин, ремонт автомобілів та транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування
  • формує електронні картки інвалідів для ЦБІ
  • забезпечує пільгову категорію населення путівками на санаторно-курортне лікування
 
Станом на 01.01.2018 року
 - всього зареєстровано в ЄДАРП 10 598 осіб пільгової категорії населення; 
 - скористалися пільгами на житлово-комунальні послуги 10491 осіб на суму 6964,3 тис. грн.;  
 - направлено на проходження реабілітації  до Вінницького соціального реабілітаційного Центру для дітей – інвалідів «Промінь» -  7  дітей з інвалідністю до 18 років та видано 4 направлення особам з інвалідністю для  проходження навчання у Вінницькому обласному Центрі професійної реабілітації інвалідів «Поділля»;
 - проведено виплату разової грошової допомоги до 5 Травня 1213 ветеранам війни на суму 1 086,9 тис. грн.; 
 - виплачено одноразову матеріальну допомогу інвалідам, дітям –інвалідам - 21  чол. на суму – 13,8 тис. грн. та малозабезпеченим особам по віку - 12 чол. на суму – 7,7 тис. грн.;
 -  видано 8 направлення на проходження  транспортної  МСЕК для забезпечення автотранспортом;
 - виплачено компенсацію на бензин, ремонт та транспортне обслуговування  – 82 інвалідам на суму 24,0 тис. грн;
-  видано всього  29 путівок на санаторно - курортне лікування пільгових категорій громадян.                       
 - виплачено компенсацію взамін санаторно-курортного лікування інвалідам ВВв –45 чол. на суму – 13,9 тис. грн;
 - видано 382 направлення для виготовлення та забезпечення протезно-ортопедичними  виробами (ортопедичним взуттям, рукавицями, ортезами та шарнірами верхніх та нижніх кінцівок, протезів молочної залози, протезів ніг, бандажів, куксів) та заповнено 382 електронних карток в Центральному банку даних з проблем інвалідності;
- проведено відшкодування витрат  на поховання учасників бойових дій ВВв - 3 чол. на суму -  4.4 тис. грн.
- проведено виплату матеріальної допомоги, за рахунок коштів державного бюджету, 27 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби на загальну суму - 54,3 тис. грн
 
 
 
 
Начальник відділу: Конофольська Тетяна Вячеславівна
головний спеціаліст: Мазур Людмила Іванівна
спеціаліст : Верестун Віра Петрівна
спеціаліст:  Дуднік Людмила Анатоліївна
Соціальний захист учасників АТО
 
Провідний спеціаліст персоніфікованого обліку, координатор Центру з надання допомоги учасникам  АТО :  Рибак Михайло Дмитрович
 
На території Томашпільського району проживає чотири сім’ї загиблих учасників АТО ( батьки загиблого Саванчука  Віктора, с. Яланець;  батьки загиблого Гаврилюка Ігоря, смт. Томашпіль; мати загиблого Дубчака Анатолія, с. Вапнярки; мати  загиблого Тарабанова Вадима с. Калинка).
На обліку в управлінні перебуває 244 учасників бойових дій, які брали участь в зоні АТО. Всі учасники бойових дій зареєстровані в ЄДАРП та користуються пільгами на житлово-комунальні послуги з 75% знижкою плати. 
На безкоштовне забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування на обліку перебуває – 18 учасників бойових дій АТО,  забезпечено путівками  12 учасників бойових дій АТО. 
Станом на 01.01.2018 року виплачено разову  грошову допомогу до 5 травня 226  учасникам бойових дій АТО на суму -271,2 тис. грн., та 5 інвалідам війни АТО на суму – 13,9 тис. грн.
Забезпечено дрова по пільговій вартості 68 сімей учасників АТО (408 куб. м).
Професійне навчання у навчальному закладі районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України (ДОСААФ) пройшли навчання 8 учасників АТО за професією водій автотранспортних засобів категорії «В» на загальну суму 25,0 тис. грн.
Відповідно до районної Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які потребують соціального захисту на 2016-2017 роки, за рахунок місцевого бюджету, 7 членам сімей загиблих учасників АТО виплачена компенсація за пільговий проїзд за рахунок районного бюджету на суму – 16,8тис. грн. 
 
 
4.Відділ адресних грошових допомог та компенсаційних виплат
прийом документів за єдиною заявою на призначення усіх видів державних допомог;
контроль дотримання термінів виплат державних допомог;
своєчасне призначення державних допомог, субсидій, компенсацій;
забезпечення інформаційно-розяснювальної роботи щодо отримання державних соціальних допомог, субсидій та компенсацій
       
  Станом на 01.01.2018 року до відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення звернулось 10857 сімей,  в тому числі: за призначенням допомог – 2741 сім’я; за призначенням субсидій –2723 сімей; за одержанням монетизованих  виплат -   5393 сімей. 
 
Громадська приймальна "ПРОЗОРОГО ОФІСУ"
 
Спеціалісти: Бачинська Альона Олегівна, Гладій Марія Василівна
 
Провідний спеціаліст : Лукіянчук Тетяна Анатоліївна
спеціаліст : Ціхомський Віктор Михайлович
 
 
РОБОТА З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ
 
ВЕДЕННЯ  ОБЛІКУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ;
ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЙ НА ПРОЖИВАННЯ;
-НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
 
На обліку в управління праці перебуває 112 громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України, в т. ч. 10 громадян з тимчасово окупованої території АР Крим.
41 - працездатні особи
25- діти
46- пенсіонери
З початку року щомісячну адресну допомогу особам, які переміщені з тимчасово-окупованої території на оплату житлово-комунальних послуг виплачено 55 сім’ям  на суму 666,1 тис. грн.. 
 26 сімей з числа осіб, які переселились  з тимчасово окупованої  території України та АР Крим забезпечено гуманітарною допомогою, а саме м’яким інвентарем та  одягом.
 
 
 
 
РОБОТА З ПОСТРАЖДАЛИМИ НА ЧАЕС
 
На обліку в управління праці та соціального захисту населення Томашпільської РДА перебуває 1422 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч.:
 1 категорія – 138чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 21 чол.
 2 категорія – 25 чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 23 чол.
 3 категорія – 18 чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 14 чол.
 діти – 1209 чол.
 вдови – 32 чол.
З початку 2017 року виплачено :
 -  щомісячну грошову компенсацію вартості продуктів харчування - 172 громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму – 749,5 тис.грн.    
 - одноразову щорічну допомогу на оздоровлення 144 громадянам  на суму 22,6 тис. грн
Доплату за роботу на радіоактивно – забруднених територіях та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали 5 підприємства  на загальну суму 37,2 тис. грн.
Протягом 2017 року  громадяни 1, 2 категорій та діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали пільгові медикаменти та пільгове зубопротезування на загальну суму 209,5 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року  упрпвлінням праці та соціального захисту населення було видано 27 путівок на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії на загальну суму 141,7 тис. грн.
Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги 32 вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на суму 21,5 тис грн. 
 
 
5. Відділ контролю та виплати адресних грошових та  компенсаційних виплат
 
Протягом   12 місяців   2017 року  допомоги отримують  3068 сімей на суму 51 491,1 тис.грн.,   в тому числі:
- допомог по вагітності та пологам –  170 сімей на – 338,3 тис. грн;
- допомог при народженні дитини –  1317 сімей на 17 080,4 тис. грн;
- допомог по догляду за дитиною до 3-х років – 65 сімей на 23,8 тис.грн;
- допомог на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням  – 38 сім’ї на      1916,8 тис.грн.;
-  допомога на дітей одиноким матерям   – 313 сім’ям  на 4995,4 тис. грн. 
- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів –  102 сім’ям на 767,8. грн.;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 335 сімей на 11 443,5  тис.грн.
- державна допомога інвалідам з дитинства  та дітям –інвалідам – 477 чол. на 9336,3 тис.грн
- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію – 102 чол. на 1442,2 тис.грн;
- щомісячна допомога малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом внаслідок псих. розладу – 119 сімей на суму 2426,0 тис. грн..
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги –55 сімей 135,6 тис.грн.;
- компенсаційні виплати по догляду за інвалідом І групи або пристарілим 113 сімей на 41,9 тис. грн;
-  допомога при усиновленні - 4 сім’ї на суму  55,0 тис. грн.
-  державна соціальна допомога прийомним сім’ям  та сім’ям на дітей у дитячих будинках сімейного типу - 9 сімей на 1488,1 тис .грн.
Матеріальна допомога по розпорядженню голови райдержадміністрації виплачена 90 особам на суму 74,9 тис.грн. 
 
Субсидія:
 - на тверде паливо і скраплений газ станом на 01.01.2018  рік виплачена 1778 сім’ям – 5041,8 тис.грн.;
Заборгованість на тверде паливо і скраплений газ складає 68,1 тис.грн.                 -  
 -  на житлово-комунальні послуги  виплачена на суму 84 279,9 тис.грн.;
Заборгованість по субсидіях на житлово-комунальні послуги   складає 57,9тис.грн.
Монетизація субсидій.
Згідно списків наданих ТОВ «Вінницягаз Збут» та ТОВ «Газовик» право на виплату частини невикористаної субсидії по Томашпільському районі мають 5505 сімей, що становить 57,7 % від загальної кількості  отримувачів субсидій.
Із заявою на виплату частини невикористаної субсидії звернулося 5393 сімей, що складає  98 % від загальної кількості сімей, які мають право на одержання даної виплати.  Загальна сума нарахованих коштів  складає  - 3 661,9 тис.грн.
 Дану виплату проведено в повному обсязі.  
 
Начальник відділу : Бойко Ларіса Станіславівна
спеціалісти: Герега Галина Станіславівна, Кондратюк   Любов Миколаївна, Соболєва Ольга Олександрівна  
 
 
6.Відділ праці та соціально-трудових відносин:
 
забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на поси¬лення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;
здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності  мінімальних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вжи¬ває заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
організовує і проводить консультації,  здійснює розгляд  звернень  громадян,  підприємств,  установ  та організацій  з  питань,  що  належать  до  компетенції відділу,  вживає  відповідних  заходів  до  усунення
причин, які викликають скарги;
роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.
 
По оплаті праці
Станом на 01.01.2018 року згідно статистичних даних  заборгованість із заробітної плати  на   підприємствах  та організаціях району відсутня. По підприємствах - банкрутах заборгованості із заробітної плати не має.
З початку  поточного року проведено 30 вивчень додержання законодавства про оплату праці на підприємствах та організаціях району. Виявлено 58 недолік в оплаті праці. 
З початку 2017 року в районі проведено 4 засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 
Протягом звітного періоду надавались консультації - роз’яснення щодо дотримання вимог трудового Законодавства України.
Проведено перевірку на відповідність трудовому законодавству та зареєстровано 68 нових колективних договорів, зміни та доповнення до існуючих договорів. 
Разом з тим, в управлінні праці та соціального захисту населення Томашпільської райдержадміністрації пройшли повідомну реєстрацію та зареєстровані 155 колективних договорів підприємств, установ та організацій.
Створення нових робочих місць.
В районі діє Програма зайнятості населення на 2013 – 2017 роки, програмою контролюються питання створення нових робочих місць, працевлаштування соціально незахищених категорій громадян.
Протягом  2017 року створено 98 нових робочих місць, що становить  123 % від річного плану (80 робочих місць), в тому числі для фізичних осіб-підприємців 96 нових робочих місць, у юридичних осіб 2 нових робочих місця. За звітний період ліквідовано 172 нових робочих місця, в тому числі 172 нових робочих місця сворених для фізичних осіб - підприємців.
В сфері охорони праці
За участю учбово - виробничого комбінату «Сигнал»  проведено  навчання і перевірка знань законодавчих актів України по охороні праці та Правил безпечної експлуатації та правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. У навчанні прийняли участь 78 працівників району.
Проведено засідання районної Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення. На засіданні розглядались актуальні питання з охорони праці та атестації робочих місць, про заходи з охорони праці та пожежної безпеки під час виконання комплексу польових робіт у 2017 році, дотримання вимог санітарного законодавства України при застосуванні пестицидів у сільському господарстві.  Прийнято участь у районній семінар - нараді з головами сільськогосподарських фермерських господарств, зокрема надано детальні роз’яснення щодо надання пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах.  
По атестації робочих місць 
Станом на 01.01.2018 року   в районі нараховується  64 підприємств з несприятливими умовами праці.
Атестація проведена на 63 підприємствах, що становить 98,4 відсотків від загальної кількості. 
В районі нараховується  950 робочих місць із несприятливими умовами, на яких зайнято  1074 працівників, по Списку №1- 10 робочих місць, на яких зайнято 10 працюючих, по Списку № 2 – 96 робочих місць та 115 працюючих.
Загалом по району атестовано 948 робочих місць, що становить 99,8 %.
За Списком № 1 атестовано 10 робочих місць (100 %).  За Списком № 2 – 96 робочих місця (100 %).
Протягом звітного періоду надавались консультації – роз’яснення щодо дотримання вимог трудового Законодавства України та нормативних актів по охороні праці.  
 
 
Начальник відділу : Колесник Валентина Сергіївна
провідний спеціаліст: Вигодянська Оксана Іванівна
 
 
Колектив УПСЗН Томашпільської РДА