УПСЗН

Управління праці та 

соціального захисту населення 

Томашпільської райдержадміністрації

 
Телефон 0434822304, 0434822186
Електронна адреса upszn_tm@ukrpost.ua
Поштова адреса
24200, Вінницька область, Томашпільській район, 
смт. Томашпіль,
пл. Тараса Шевченка ,2
 
Графік роботи
Понеділок - пятниця  -  з 8 год до 17 год,
перерва на обід з 12 год до 13год,
вихідні дні – субота, неділя
 
Графік роботи громадської приймальні «прозорого офісу»
Понеділок - пятниця  -  з 8 год   до 17го вихідні дні – субота, неділя
 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

  Основним завданням Управління є забезпечення на території Томашпільського району реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, що включає:
  1) Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на  пільги, компенсації та надання житлових субсидій населенню згідно із законодавством України;
  2) Забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, щомісячної адресної допомоги особам, які переміщені з тимчасово-окупованої території на оплату житлово-комунальних послуг, а також інших видів державних допомог; 
  3) Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин; забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з витань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів);
  4) Здійснює державний контроль за охороною праці та своєчасною виплатою заробітної плати; забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць на їх відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці; сприяє профілактиці травматизму невиробничого характеру;
  5) Забезпечує соціальний захист та підтримку учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;
  6) Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення; здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, транспортного обслуговування, вартості санаторно-курортного лікування деяких категорій громадян;
  7) Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.
 
КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ
Начальник управління праці та соціального захисту населення, телефон
Дідик Тетяна Василівна
 0434821087
 
Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення
Балдинюк Олена Петрівна
 
Заступник начальника Управління – начальник відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат
Панковець Тетяна Йосипівна
 
 
 
СТРУКТУРА 
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 
 
  Відділи  згідно штатного розпису, телефони
 1. Відділ фінансового забезпечення
 2. Відділ по нагляду за призначенням та виплатою адресних грошових  допомог, пільг, пенсій та компенсаційних виплат
 3. Відділ персоніфікованого обліку  
 4. Відділ адресних грошових допомог та компенсаційних соціальних виплат – 0434822186
 5. Відділ контролю та виплати адресних грошових та  компенсаційних виплат  - 0434822304
 6. Сектор  праці та соціально-трудових відносин
 
 
 
1. Відділ фінансового забезпечення:
облік бюджетних коштів;
облік розрахунків і платежів;
облік розрахунків зі страхування;
облік розрахунків з оплати праці;
облік розрахунків з інших операцій;  
здача фінансової звітності    
Головний бухгалтер: Ярош Любов Михайлівна
 
Головний спеціаліст: Комаренко Олександр Сергійович
 
 
2. Відділ по нагляду за призначенням та виплатою адресних грошових допомог, пільг, пенсій та компенсаційних виплат
 
 перевіряти достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ;
  • проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення та його заступника;
  • складати акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;
  • перевіряти правильності оформлення пенсійної справи;оформлення перерахунку пенсій;
  • здійснювати моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводити аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;
 • готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством.
Станом на 01.01.2020 року
Проведено обстеження матеріально - побутових умов  проживання 1620 сімей громадян, яким субсидії та соціальні допомоги не можуть бути призначені на загальних підставах, а призначаються, як виняток, комісійно (субсидії – 1344, допомог – 276).
Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 84 сімей, які переселилися з тимчасово окупованої території України.
Проведено 94 перевірок цільового використання одноразової допомоги при народженні дитини. Нецільове використання допомоги при народженні і усиновленні  дитини за звітний період не виявлено. 
Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним складено 59 актів про проведення обстеження умов проживання  сімей.
Проведено перевірку 111 справ по компенсаційних виплатах згідно Постанови КМУ від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги». 
В результаті перевірки достовірності поданих даних особами, які звертаються за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, соціальними допомогами за  даними відповідних служб працівниками відділу виявлені розбіжності. Для усунення даних розбіжностей зроблено перерахунки  по  субсидіях –  69 сім’ям та по допомогах -  13 сім’ям . 
В результаті перевірки припинено 227 справ призначеної субсидії в зв’язку з поданням недостовірних даних, смерті заявника;  9 державні соціальні допомоги малозабезпеченим сімям, 2 компенсаційні виплати особам, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років в зв’язку зі смертю та 1 тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких  ухиляються від сплати аліментів.
В результаті проведеної роботи повернуто до державного бюджету 43875,25грн. надмірно виплаченої компенсації.
У 2019 році  Пенсійним фондом у Томашпільському районі призначено –323 пенсійних справ та проведено 795 перерахунків пенсій з добавкою стажу, з вищого заробітку, надбавки на утриманців, продовження по інвалідності  загального захворювання, по втраті годувальника, зміна утриманців, надбавки на догляд, перехід з виду на вид, надбавки за заслуги перед Україною. Перевірено – 298 новопризначених пенсійних справ,   перерахунків – 726 пенсійних справ. 
В ході перевірки порушень чинного законодавства згідно законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС» не виявлено.
 
 
Начальник відділу:  Островська Тетяна Віталіївна
головний державний соціальний інспектор: Терлецький Микола Іванович
державний соціальний інспектор: Затула Валентина Петрівна
провідний спеціаліст : Куровська Галина Олексіївна 
 
3. Відділ персоніфікованого обліку
  • надання пільг пільгової категорії населення  на житлово - комунальні послуги, послуги зв’язку, пільги на тверде паливо та скраплений газ, проїзд  та забезпечення цільового використання бюджетних асигнувань передбачених на соціальний захист населення;
  • проведення електронного обміну  бази даних  з організаціями - надавачами послуг;
  • встановлення статусу ветеранам війни та праці, багатодітним сім’ям та видача талонів на проїзд ветеранам війни;
  • видача направлення інвалідів та дітей - інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
  • видача направлення на  будинок – інтернат;
  • виплата  разової грошової допомоги до 5 Травня ветеранам війни;
  • надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам по віку ;
  • проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій;
  • виплачує компенсації інвалідам на бензин, ремонт автомобілів та транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування
  • формує електронні картки інвалідів для ЦБІ
  • забезпечує пільгову категорію населення путівками на санаторно-курортне лікування
 
Станом на 01.01.2020 року
 - всього зареєстровано в ЄДАРП  - 9576 осіб пільгової категорії населення; 
 - скористалися пільгами на житлово-комунальні послуги 6454 осіб на суму 6361,8 тис. грн.;  
- скористалися пільгами на проїзд залізничним транспртом  8680 осіб пільгової категорії на загальну суму -  2 321,9 тис. грн.  та пільгами з послуг зв’язку на 122,3 тис грн.;
 - направлено на проходження реабілітації  до Вінницького соціального реабілітаційного Центру для дітей – інвалідів «Промінь» -  7  дітей з інвалідністю до 18 років;
 - проведено виплату разової грошової допомоги до 5 Травня 987 ветеранам війни на суму 1 066,3 тис. грн.; 
 - виплачено одноразову матеріальну допомогу інвалідам, дітям –інвалідам – 12 чол. на суму – 9,2 тис. грн. та малозабезпеченим особам по віку – 3 чол. на суму – 2,3 тис. грн.;
 -  видано 6 направлення на проходження  транспортної  МСЕК для забезпечення автотранспортом;
- виплачено компенсацію взмін твердого палива та скрапленого газу 207 особам пільгової категорії на загальну суму 364,0 тис. грн.;
- виплачено компенсацію на бензин, ремонт та транспортне обслуговування  – 76 інвалідам на суму 31,9 тис. грн;
-  видано всього 57 путівок на санаторно - курортне лікування пільгових категорій громадян.                       
 - видано 754 направлення для виготовлення та забезпечення протезно-ортопедичними  виробами (ортопедичним взуттям, рукавицями, ортезами та шарнірами верхніх та нижніх кінцівок, протезів молочної залози, протезів ніг, бандажів, куксів) та заповнено 452 електронних карток в Центральному банку даних з проблем інвалідності;
- проведено відшкодування витрат  на поховання учасників бойових дій ВВв - 2 чол. на суму -  5,6 тис. грн.
- проведено виплату матеріальної допомоги, за рахунок коштів державного бюджету, 24 військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби на загальну суму – 99,5 тис. грн
- оприділено в інтернатні заклади 2 чол., а саме в  психоневрологічний будинок – інтернат -1 чол. та геріатричний будинок-інтернат – 1 чол.
 
 
Начальник відділу: Конофольська Тетяна Вячеславівна
головний спеціаліст: Мазур Людмила Іванівна
спеціаліст : Верестун Віра Петрівна
спеціаліст:  Дуднік Людмила Анатоліївна
Соціальний захист учасників АТО
 
Провідний спеціаліст персоніфікованого обліку, координатор Центру з надання допомоги учасникам  АТО :  Рибак Михайло Дмитрович
 
На обліку в управлінні перебуває 309 учасників бойових дій, які брали участь в зоні АТО. Всі учасники бойових дій зареєстровані в ЄДАРП та користуються пільгами на житлово-комунальні послуги з 75% знижкою плати.
На безкоштовне забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування на обліку перебуває – 19 учасників бойових дій АТО,  забезпечено путівками  14 учасників бойових дій АТО.
Станом на 01.01.2020 року виплачено разову  грошову допомогу до 5 травня 304  учасникам бойових дій АТО на суму – 393,7 тис. грн., та 5 інвалідам війни АТО на суму – 18,4 тис. грн.
На виконання бюджетної програми “Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації  учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” за напрямом соціальна та професійна адаптація  учасників антитерористичної операції надано послуги з професійного навчання 6 чол. на загальну суму  13600,00 грн. та 1 чол. пройшов психологічну реабілітацію сан. «Орізонт»  на суму 10998,00 грн .
Відповідно до районної Комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які потребують соціального захисту на 2019 рік, затвердженої рішенням 33 сесії районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року  року  № 495 членам сімей загиблих учасників АТО виплачена компенсація за пільговий проїзд за рахунок місцевого бюджету 5 чол. на суму12000,00 грн
 
 
4.Відділ адресних грошових допомог та компенсаційних виплат
прийом документів за єдиною заявою на призначення усіх видів державних допомог;
контроль дотримання термінів виплат державних допомог;
своєчасне призначення державних допомог, субсидій, компенсацій;
забезпечення інформаційно-розяснювальної роботи щодо отримання державних соціальних допомог, субсидій та компенсацій
       
Станом на 01.01.2020 року до відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат управління праці та соціального захисту населення звернулось 5015сімей,  в тому числі: за призначенням допомог – 2506 сім’я; за призначенням субсидій –2509 сімей; 
 
Громадська приймальна "ПРОЗОРОГО ОФІСУ"
 
Спеціалісти: Савчук Вікторія Олегівна, Гладій Марія Василівна
 
Провідний спеціаліст : Лукіянчук Тетяна Анатоліївна
спеціаліст : Ціхомський Віктор Михайлович
 
 
РОБОТА З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ
 
На обліку в управління праці перебуває 132 громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України, в т. ч. 11 громадян з тимчасово окупованої території АР Крим.
43 - працездатні особи
22- діти
62- пенсіонери
5 осіб з інвалідністю
З початку року щомісячну адресну допомогу особам, які переміщені з тимчасово-окупованої території на оплату житлово-комунальних послуг виплачено 36 сім’ям  на суму 595,6 тис. грн.. 
 
 
 
 
РОБОТА З ПОСТРАЖДАЛИМИ НА ЧАЕС
 
На обліку в управління праці та соціального захисту населення Томашпільської РДА перебуває 1025 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в т.ч.:
 1 категорія – 129 чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 18 чол.
 2 категорія – 21  чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 19 чол.
 3 категорія – 14 чол.
 з них учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 8 чол.
 діти – 830 чол.
 вдови – 31 чол.
   З початку 2020 року виплачено :
 -  щомісячну грошову компенсацію вартості продуктів харчування - 152 громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму –690,9 тис.грн.    - одноразову щорічну допомогу на оздоровлення 42 громадянам  на суму 17,4 тис. грн
Доплату за роботу на радіоактивно – забруднених територіях та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали 9 підприємства  на загальну суму 46,7 тис. грн.
Протягом 2020 року  громадяни 1, 2 категорій та діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали пільгові медикаменти та пільгове зубопротезування на загальну суму 249,6 тис.грн.
Станом на 01.01.2020 року  упрпвлінням праці та соціального захисту населення було видано 23 путівок на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії на загальну суму 167,8 тис. грн.
Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги 9 вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на суму 16,8 тис грн. 

 
5. Відділ контролю та виплати адресних грошових та  компенсаційних виплат
Протягом   12 місяців   2020 року  допомоги отримують  2962 сімей на суму 51392,3 тис.грн.,   в тому числі:
- допомога по вагітності та пологам –  130 сімей на – 266,1 тис. грн;
- допомога при народженні дитини –  1039 сімей на 11799,4 тис. грн;
- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням  – 38 сім’ї на      2325,7 тис.грн.;
- допомога на дітей одиноким матерям   – 301 сім’ям  на 5539,3 тис. грн. 
- тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів –  11 сім’ям на 80,3 грн.;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 286 сімей на 9707,9  тис.грн.
- державна допомога інвалідам з дитинства  та дітям –інвалідам – 499 чол. на 11262,4тис.грн - державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію – 141 чол. на 2352,9 тис.грн;
- щомісячна допомога малозабезпеченій особі, яка проживає з інвалідом внаслідок псих. розладу – 104 сімей на суму 2676,3 тис. грн..
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги –58 сімей 125,1 тис.грн.;
- компенсаційні виплати по догляду за інвалідом І групи або пристарілим 124 сімей на 40,0 тис. грн;
-    допомога при усиновленні - 43сім’ї на суму  30,9 тис. грн.
 -  державна соціальна допомога прийомним сім’ям  та сім’ям на дітей у дитячих будинках сімейного типу -89 сімей на 1520,3 тис .грн.;
- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 11 чол. На суму 99,9 тис. грн.;
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 207 сім’ям на суму 3554,9 тис. грн.
- допомога особам, які доглядають за хворими дітьми  - 1 сім’я на суму 9,3 тис. грн.
- надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніціпальна няня» -1 сім’я, сума 1,6 тис. грн.
Матеріальна допомога по розпорядженню голови райдержадміністрації виплачена 65 особам на суму 171,9 тис.грн. 
Субсидія:
З 01.01.2019 року за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ    звернулося  - 1102 - сімей;     - призначено –1053  сім’ям     на суму –  2362,5 тис. грн..  
Станом на 01.01.2020 рік субсидію на тверде паливо та скраплений газ  виплачено – 939  сім’ям     на суму –  2362,5 тис. грн..  Заборгованість  відсутня.
З 01.01.2019 року за призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги  звернулося -  2487 сімей (монетизація);  призначено –  2234 сім’ям    на суму 9 336,7 тис. грн..  
Станом на 01.01.2020 рік субсидію  на житлово-комунальні послуги  виплачено   4509 сім’ям  на суму 9336,7 тис. грн. Заборгованість    відсутня.
Щомісячно на протязі 2019 року, у звя’зку із зміною ціни на газопостачання проводився автоматичний перерахунок субсидії на житлово-комунальні послуги.

 
6.Сектор праці та соціально-трудових відносин
 
забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на поси¬лення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу;
здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадження підприємствами всіх форм власності  мінімальних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вжи¬ває заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
організовує і проводить консультації,  здійснює розгляд  звернень  громадян,  підприємств,  установ  та організацій  з  питань,  що  належать  до  компетенції відділу,  вживає  відповідних  заходів  до  усунення
причин, які викликають скарги;
роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу, через засоби масової інформації.
 
По оплаті праці
 Щоденно та щотижнево проводиться оперативне інформування  про стан виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з оплати праці.  
Протягом 2019 р. проведено 5 засідання районної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення,  заслухано 13 керівників підприємств, установ, організацій району.
 На засіданні районної робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення  заслуховувались питання щодо страхувальників, у яких за даними Томашпільського відділу обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області відбулося: 
- зменшення штатної чисельності працівників;  
- збільшення кількості застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно - правовими договорами, а також застраховані особи виконують роботи за цивільно – правовими договорами рік та більше;
- нараховувалась заробітна плата менше мінімального розміру встановленого законодавством.
Протягом  2019 р. також проведено 6 засіданнь районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де розглядалося питання погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування та відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій суб’єктами господарювання району. На засіданнях комісії заслухано 80 керівник підприємств, установ, організацій району, в тому числі 6 юридичних осіб.
Протягом звітного періоду надавались консультації - роз’яснення щодо дотримання вимог трудового Законодавства України.
Проведено перевірку на відповідність трудовому законодавству та зареєстровано 14 нових колективних договорів, у зв’язку з закінченням терміну дії попередніх колективних договорів. . Внесено та зареєстровано зміни та доповнення до 5 діючих колективних договорів.
Разом з тим, в управлінні праці та соціального захисту населення Томашпільської райдержадміністрації пройшли повідомну реєстрацію та зареєстровані 135 колективних договорів підприємств, установ та організацій.
Створення нових робочих місць.
Протягом 2019 року за даними Томашпільського відділу обслуговування громадян управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області,  в районі створено 177 нових робочих місць з них 37 нових робочих місць у юридичних осіб та 140 нових робочих місць у фізичних осіб (у тому числі у Томашпільській та Вапнярській об’єднаних територіальних громадах). За звітний період ліквідовано 109 нових робочих місць.
 В сфері охорони праці.
У рамках проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»  з метою привернення уваги суспільства , у тому числі свідомо-активної молоді, до існуючих проблем у сфері охорони праці, зокрема виховання високої культури безпеки праці, акцентування молоді на небезпеках та ризиках, що супроводжують трудову діяльність, їх ймовірності і тяжкості наслідків, сприяння розвитку дитячої творчості, виявлення, відбору та підтримки талановитої молоді, проводилась робота щодо залучення до участі у конкурсі учнів шкіл Томашпільського району.
На виконання заходів підготовки та проведення тижня охорони праці  в районній державній адміністрації організовано виставку дитячих малюнків, учасників  Всеукраїнського конкурсу «Охорона  праці очима дітей» . 
За участю учбово - виробничого комбінату ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» проведено  навчання і перевірка знань законодавчих актів України по охороні праці та Правил безпечної експлуатації та правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. У навчанні прийняли участь 87 працівників району.
Також,  проводилась відповідна робота, щодо проходження навчань і перевірки знань з питань охорони праці суб’єктами господарювання району (ФОП Сарахман В.В., КП «Комаргородське» )за участю  ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»,  надавалася допомога посадовим особам (КП «Антопільське») в частині розроблення нормативних актів з охорони праці .
Перед початком опалювального сезону 20, 23 вересня 2019 року ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» було проведено навчання працівників району за професією «оператор котельні» та «машиніст (кочегар) котельні».
По атестації робочих місць 
Протягом 2019 року атестація проведена на 62 підприємствах, що становить 97 відсотків від загальної кількості. 
 В районі нараховується  591 робочих місць із несприятливими умовами, на яких зайнято  1241 працівників, по Списку №1- 5 робочих місць, на яких зайнято 6 працюючих, по Списку № 2 – 50 робочих місць та 103 працюючих.
Загалом по району атестовано 587 робочих місць, що становить 99,3 %.
За Списком № 1 атестовано 5 робочих місць (100 %).  За Списком № 2 – 50 робочих місця (100 %).
Протягом звітного періоду надавались консультації – роз’яснення щодо дотримання вимог трудового Законодавства України та нормативних актів по охороні праці.  
Протягом звітного періоду проводилось:
- вивчення матеріалів чергової атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах району. 
- роз’яснювальна робота по підготовці до проведення чергової атестації робочих місць на підприємствах, установах, організаціях району, де термін дії атестації робочих місць за умовами праці завершується у 2019 році.
- з метою якісного проведення досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу проводились консультації із фахівцями санітарної лабораторії ДП «Вінницький експертно – технічний центр».
Під час обстежень здійснювався контроль за правильністю надання пільг та компенсацій працівникам за роботу в шкідливих умовах.
 
Начальник відділу : Колесник Валентина Сергіївна
провідний спеціаліст: Вигодянська Оксана Іванівна
 
 
Колектив УПСЗН Томашпільської РДА